Vi tilbyder:

Vi udfører alle former for tømrer- og snedkerarbejde for både erhverv og private bl.a.

• Tilbygninger                    • Vinduer & Døre

• Forsikringsskader          • Træterrasser

• Plankeværk                     • Gulve

• Køkkener                         • Gips & Trælofter

• Tagrender                       • Carporte

Processen trin for trin

Konsulent besøg af Multi-Tømreren

Du kontakter Mikkel fra Multi-Tømreren ApS  pr. mail eller telefon.
Vi aftaler et mødetidspunkt, hvor vi sammen kan se på opgaven.
Vi gennemgår sagen, og drøfter de forskellige muligheder,
og sammen finder vi den løsning der passer bedst til dig

Tilbud

Afhængig af opgavens størrelse, modtager du indenfor
1-7 arbejdsdageet overslag eller tilbud, med beskrivelse
og pris på opgaven.
Hvis du herefter vælger at gøre brug af tilbuddet, underskrives
aftalen, og der aftales en dato for udførsel af opgaven.

Opgaven udføres

På den aftalte dato, kommer vi og udfører opgaven.
Ved større opgaver, aftales der dagligt om det videre forløb.
Hver arbejdsdag afsluttes med oprydning, så du kan fortsætte
din hverdag bedst muligt.
 

Opgaven afleveres

Herefter gennemgår vi sammen det udførte arbejde, og først når
arbejdet er godkendt af dig, fremsendes en faktura, som
selvfølgelig lyder på det aftalte beløb. ( Ved større opgaver
fordeles det samlede beløb på flere rater )